Om Axel Towers

Nyt byggeri i det historiske København

På Axeltorv 2 er der ved at blive skabt et særegent byggeri, tegnet af arkitekterne Lundgaard & Tranberg. Bygningen hedder Axel Towers.

Axel Towers vil bestå af i alt 5 tårne med varierende højde fra 28 til 61 meter i 15. sals højde. Til sammenligning er SAS-hotellet 70 meter.

Det samlede areal udgør 40.200 m² fordelt med 23.000 m² over jord og 17.200 m² kælder.

Hovedparten af arealet bliver fremtidigt domicil for Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Det resterende areal får en blandet anvendelse til kontor, retail og leisure. Kælderen vil indeholde et nyt parkeringsanlæg.

Det nye Axeltorv samler det omgivende og meget forskelligartede bymiljø med de mange højdespring og store arkitektoniske kontraster i en ny samlet arkitektur.

Byggeriet skal certificeres efter den bæredygtige ordning, DGNB.
Det samlede byggeri står færdigt vinter 2016/17